tel. 61 880 34 34 kancelaria@d-w-k.pl

Zaniżone odszkodowanie OC

Zaniżone odszkodowanie OC

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu należności od ubezpieczycieli. Większość odszkodowań pokrywanych z polisy OC sprawcy jest zaniżona, co powoduje największe szanse na pozytywne zakończenie sprawy o zapłatę odszkodowania. Zaniżone odszkodowanie OC przedstawione poszkodowanemu to najczęstsza praktyka firm ubezpieczeniowych.Poniżej kilka przykładów nieuczciwych praktyk firm ubezpieczeniowych

 

 • Kalkulacja szkody na podstawie cen zamienników oryginalnych części
 • Bezpodstawne potrącanie amortyzacji części
 • Bezzasadne pomniejszanie odszkodowania o podatek VAT
 • Utrudnianie zwrotu kosztów pojazdu zastępczego
 • Dowolne zaniżanie wartości pojazdu
 • Bezpodstawne uśrednianie stawek robocizny
 • Nieuzasadniona odmowa zwrotu kosztów holowania pojazdu po wypadku
 • Powoływanie się na rzekome wcześniejsze uszkodzenia
 • Szkoda całkowita – zawyżanie wartości wraku, zaniżanie wartości pojazdu przed wypadkiem oraz zawyżanie wartości naprawy
 • Nieuwzględnianie utraty wartości handlowej pojazdu
 • Zaniżenie ceny naprawy ze względu na wiek pojazdu
 • Zaproponowanie tanich zamienników zamiast części oryginalnych
 • Bezpodstawne żądanie faktur
 • Zaniżenie ceny ze względu na rzekome zużycie

 

Zdaniem Rzecznika Praw Ubezpieczonych, kierowcy najczęściej zarzucają ubezpieczycielom zaniżenie
wysokości odszkodowania poprzez stosowanie potraceń amortyzacyjnych i zamienników zamiast części
oryginalnych. Poszkodowani skarżą się również na brak zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego
oraz utrudnienia w realizacji roszczeń związanych z utrata wartości handlowej pojazdu. Rzecznik Praw Ubezpieczonych odsyła poszkodowanych na drogę procesu cywilnego.

Rzeczywistą wartość szkody określa biegły. W większości przypadków jest ona dwukrotnie większa niż zaproponowana przez firmę ubezpieczeniową. Oznacza to, że istnieje szansa na odzyskanie podwójnej kwoty odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe bezpodstawnie zaniżają też ilość oraz wartość roboczogodziny. W ramach konsultacji w naszej kancelarii wstępnie określimy przysługujące odszkodowanie.
Jeżeli szkoda miała miejsce nie więcej niż trzy lata temu to ciągle jest szansa na odzyskanie dodatkowych kwot. Bez znaczenie jest fakt sprzedaży lub utracenia auta w inny sposób.

zaniżone odszkodowanie OC

zaniżone odszkodowanie OC

odszkodowanie