tel. 61 880 34 34 kancelaria@d-w-k.pl

Prawo pracy

Prawo pracy.

doradzamy Klientom w dziedzinie prawa pracy.  Nasza pomoc polega między innymi na

  • obsłudze przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
  • pomocy prawnej dla pracowników.
  • opiniowaniu podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych,
  • reprezentowaniu pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmującego kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą,
  • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
  • reprezentowaniu pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
  • pomocy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych oraz Rad Pracowników,
  • Ochrony danych osobowych pracowników