tel. 61 880 34 34 kancelaria@d-w-k.pl

Sprawy o ustalenie prawa do emerytury

Sprawy o ustalenie prawa do emerytury

Występujemy w imieniu ubezpieczonych z odwołaniami do Sądu Okręgowego, celem uzyskania wyroku stwierdzającego prawo do emerytury.