tel. 61 880 34 34 kancelaria@d-w-k.pl

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice, związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym. Co do zasady przysługuje ona obojgu rodzicom. W przypadku orzeczenia rozwodu sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu lub obojgu rodzicom. W razie sporu komu powierzyć władzę rodzicielską konieczna staje się opinia psychologa.

Władzę rodzicielską regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92–112 k.r.o.).