tel. 61 880 34 34 kancelaria@d-w-k.pl

Poszukiwanie majątku spadkowego

Poszukiwanie majątku spadkowego

W celu ustalenia majątku spadkowego każda osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć zgodnie z treścią art. 637 § 1 kpc  w sądzie wniosek o spis inwentarza, który stanowi listę rzeczy ruchomych i nieruchomości, pozostawionych przez spadkodawcę. Spis inwentarza dokonywany jest na polecenie sądu przez komornika z okręgu, na terenie którego znajduje się np. nieruchomość -mieszkanie po spadkodawcy albo gdzie ostatnio spadkodawca zamieszkiwał. Spadkobiercy powiadamiani są przez komornika, kiedy i gdzie odbędzie się spis inwentarza.

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw proponujemy usługi w zakresie

  • Dokumentowania związku z osobą zmarłą
  • Porad prawnych z zakresu prawa spadkowego
  • Reprezentacji w sprawach spadkowych przed właściwym sądem
  • zlecania tłumaczenia niezbędnej dokumentacji
  • Odnajdywania nieznanych spadkobierców poszukiwanych w związku z postępowaniami spadkowymi