tel. 61 880 34 34 kancelaria@d-w-k.pl

Stwierdzenie nabycia spadku. Prawnik Poznań

Sprawy spadkowe – Poznań.

Stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy.

Przepis prawa spadkowego (kodeksu cywilnego) nie nakładają na spadkobierców obowiązku uzyskania stwierdzenia praw do spadku. Nie istnieje też przepis, który stanowiłby o maksymalnym okresie, w którym spadkobiercy mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Nabycie spadku następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy.
Spadkobiercom zmarłego stwierdzenie nabycia spadku jest konieczne w celu udowodnienia swojego prawa do spadku. Dokumentem stwierdzającym dziedziczenie jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Od 2 października 2008 r. możliwe jest także w większości przypadków uzyskanie od notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.